[Hàng nhập ủy thác] – Cân nhắc gì khi sử dụng dịch vụ ủy thác nhập khẩu?

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:05 GMT+7

Không phải ủy thác cho công ty dịch vụ xuất nhập khẩu là không có những điểm hạn chế. Vì vậy, bạn cũng nên suy tính tới một số điểm sau khi muốn ủy thác cho bên khác thay mình nhập khẩu:

Hang-nhap-uy-thac

Bạn phải trả phí dịch vụ ủy thác (hay hoa hồng ủy thác);

Người ủy thác thiếu chủ động và thông tin ít nhiều bị hạn chế do phải làm việc qua một bên trung gian

Bạn có thể gặp rủi ro nhất định về thông tin nhà cung cấp và sản phẩm nhập khẩu. Người được ủy thác và người bán quen giao dịch với nhau, nên có thể quên mất vai trò chủ hàng nhập khẩu thực sự. Đã có trường hợp công ty dịch vụ sau khi làm ủy thác, đã đứng ra nhập khẩu mặt hàng đó từ chính cùng nhà cung cấp (tệ hơn nữa là trở thành đại lý độc quyền trong khu vực), cạnh tranh trực tiếp với công ty đã từng ủy thác trước đây.

Xem thêm: Kiến thức hữu ích

Xem thêm: http://shopquanaotreem.com/meo-nho-mua-hang.html

Tags: Hàng nhập ủy thác, Hàng hóa nhập ủy thác, Ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu, Ủy thác hàng nhập khẩu, Thủ tục ủy thác hàng nhập, Hướng dẫn ủy thác hàng nhập, Ủy thác hàng qua trung gian, Cân nhắc gì khi sử dụng dịch vụ ủy thác nhập khẩu?
NhapKhauUyThac.com / Hàng nhập ủy thác
Tags: Hàng nhập ủy thác, Hàng hóa nhập ủy thác, Ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu, Ủy thác hàng nhập khẩu, Thủ tục ủy thác hàng nhập, Hướng dẫn ủy thác hàng nhập, Ủy thác hàng qua trung gian, Cân nhắc gì khi sử dụng dịch vụ ủy thác nhập khẩu?
NhapKhauUyThac.com / Hàng nhập ủy thác