[Hàng nhập ủy thác] – Thủ tục nhập khẩu lô hàng ủy thác?

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:06 GMT+7

Tôi muốn hỏi, trong trường hợp nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, muốn ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu một số mặt hàng trong gói thầu cho công ty tôi tại Việt nam thì thủ tục cần những gì để nhập khẩu được lô hàng ủy thác?

Hang-nhap-uy-thac

Trả lời:

Căn cứ Điều 17, Điều 18 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì “Thương nhân được ủy thác cho thương nhân khác xuất khẩu, nhập khẩu hoặc được nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu từ thương nhân khác các loại hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép quy định tại Nghị định này, bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc nhận ủy thác.”

Đề nghị bạn đọc căn cứ quy định tại Nghị định số 12 đã nêu để xem hàng hóa nhập khẩu có thuộc diện hàng nhập khẩu phải có giấy phép hay không, ký hợp đồng ủy thác và thực hiện thủ tục hải quan theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính (trường hợp thực hiện thủ tục hải quan truyền thống- Nếu bạn đọc mở tờ khai sau ngày 31/10/2013 thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính) và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử).

Ngoài ra, đề nghị bạn đọc nghiên cứu các văn bản sau để thực hiện khai tờ khai hải quan, loại hình và thông tin trên tờ khai:

- Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Quyết định số 02/QĐ-TCHQ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Quyết định số 194/QĐ-TCHQ ngày 22/01/2013 của Tổng cục Hải quan bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo.

Xem thêm: Bài viết hữu dụng

Xem thêm: http://trangphuccongso.vn/thuong-thuc-gia-dinh.html

Tags: Hàng nhập ủy thác, Hàng hóa nhập ủy thác, Ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu, Ủy thác hàng nhập khẩu, Thủ tục ủy thác hàng nhập, Hướng dẫn ủy thác hàng nhập, Ủy thác hàng qua trung gian, Kinh nghiệm ủy thác hàng nhập
NhapKhauUyThac.com / Hàng nhập ủy thác
Tags: Hàng nhập ủy thác, Hàng hóa nhập ủy thác, Ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu, Ủy thác hàng nhập khẩu, Thủ tục ủy thác hàng nhập, Hướng dẫn ủy thác hàng nhập, Ủy thác hàng qua trung gian, Kinh nghiệm ủy thác hàng nhập
NhapKhauUyThac.com / Hàng nhập ủy thác