[Hàng nhập ủy thác] – Thuế VAT trong ủy thác nhập khẩu

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:05 GMT+7

Có 2 khoản thuế VAT liên quan đến hoạt động ủy thác nhập khẩu nàyHang-nhap-uy-thac

- Thuế VAT cho phí dịch vụ ủy thác: mức 10% bình thường giống như các dịch vụ khác.

- Thuế VAT hàng nhập khẩu

Khi trả hàng uỷ thác nhập khẩu, bên nhận uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT: Căn cứ vào hoá đơn nhập khẩu, tờ khai hải quan và biên lai thu thuế GTGT hàng nhập, bên nhận uỷ thác xuất hoá đơn GTGT ghi theo giá thực nhập trong hoá đơn thương mại, riêng thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo số phải nộp (số thông báo thuế của cơ quan hải quan). Hoá đơn này làm cơ sở tính thuế đầu ra đối với bên nhận uỷ thác nhập khẩu và là thuế đầu vào của bên uỷ thác.

Lưu ý: Trong thông tư 128/2013/TT-BTC quy định, Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá phải ghi rõ giá cung cấp theo hợp đồng này không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem thêm: Mua hàng chọn lọc

Xem thêm: http://thietkenha.org/meo-nho-moi-ngay.html

Tags: Hàng nhập ủy thác, Hàng hóa nhập ủy thác, Ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu, Ủy thác hàng nhập khẩu, Thủ tục ủy thác hàng nhập, Hướng dẫn ủy thác hàng nhập, Ủy thác hàng qua trung gian, Kinh nghiệm ủy thác hàng nhập, Thuế VAT trong ủy thác nhập khẩu
NhapKhauUyThac.com / Hàng nhập ủy thác
Tags: Hàng nhập ủy thác, Hàng hóa nhập ủy thác, Ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu, Ủy thác hàng nhập khẩu, Thủ tục ủy thác hàng nhập, Hướng dẫn ủy thác hàng nhập, Ủy thác hàng qua trung gian, Kinh nghiệm ủy thác hàng nhập, Thuế VAT trong ủy thác nhập khẩu
NhapKhauUyThac.com / Hàng nhập ủy thác