[Hàng nhập ủy thác] – Ủy thác nhập khẩu là gì?

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:05 GMT+7

Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu.

Hang-nhap-uy-thac

Nói cách khác, đây là hình thức nhập khẩu hàng qua trung gian.

Xem thêm: Kinh doanh online

Xem thêm: http://depspa.com/cong-nghe-878.html

Tags: Hàng nhập ủy thác, Hàng hóa nhập ủy thác, Ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu, Ủy thác hàng nhập khẩu, Thủ tục ủy thác hàng nhập, Hướng dẫn ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu là gì?
NhapKhauUyThac.com / Hàng nhập ủy thác
Tags: Hàng nhập ủy thác, Hàng hóa nhập ủy thác, Ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu, Ủy thác hàng nhập khẩu, Thủ tục ủy thác hàng nhập, Hướng dẫn ủy thác hàng nhập, Ủy thác nhập khẩu là gì?
NhapKhauUyThac.com / Hàng nhập ủy thác