[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Nơi làm thủ tục HQ cho hàng nhập ủy thác

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:07 GMT+7

Theo quy định tại Thông tư 79 thì nhà thầu XD có thể NK thiết bị phục vụ dự án ưu đãi đầu tư miễn thuế theo 2 hình thức: nhập khẩu ủy thác hoặc nhập khẩu theo tư cách là nhà thầu XD cho dự án. Tuy nhiên, để được hưởng ĐK ưu đãi về thuế NK cho dự án, trong các hợp đồng ủy thác hoặc hợp đồng cung cấp thiết bị cho dự án (hợp đồng thầu) phải quy định rõ là trị giá hợp đồng KHÔNG BAO GỒM THUẾ NHẬP KHẨU, điều này được hiểu là thuế NK nếu phát sinh thì chủ đầu tư sẽ phải nộp chứ không phải là trách nhiệm của nhà thầu.

Ke-toan-hang-nhap-uy-thac

DNCX là đối tượng không chịu thuế, vì vậy khi làm thủ tục NK ủy thác cho DNCX theo các ĐK nói trên sẽ không phải chịu thuế khi NK. Bạn cứ khai TKHQ theo các yêu cầu quy định, trên phần thuế NK/ VAT ghi rõ là "hàng NK không thuộc đối tượng chịu thuế NK/ GTGT theo quy định tại TT/ NĐ số...."

Cũng theo quy định tại TT này thì doanh nghiệp chế xuất phải làm thủ tục HQ tại hải quan quản lý DNCX, vì thế, công ty bạn NK ủy thác cho DNCX thì cũng phải làm tại HQ quản lý DNCX này và xin chuyển cửa khẩu cho hàng NK về HQ quản lý DNCX để làm tiếp thủ tục kiểm hóa và thông quan lô hàng.

Xem thêm: Hiểu biết mua hàng

Xem thêm: http://quatangsinhnhat.com.vn/kenh-mua-sam.html

Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác, Nơi làm thủ tục HQ cho hàng nhập ủy thác
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác
Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác, Nơi làm thủ tục HQ cho hàng nhập ủy thác
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác