[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác?

Thứ Ba, 20/06/2017, 13:42 GMT+7

Việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác?

Ke-toan-hang-nhap-uy-thac

Tại điểm 5.2, mục IV, phần B thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định : “Cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, nhận nhập khẩu hàng hóa ủy thác cho các cơ sở, khi trả hàng cơ sở nhận ủy thác lập chứng từ như sau : Cơ sở nhận nhập ủy thác khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT để cơ sở đi ủy thác nhập khẩu. Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, cơ sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu ủy thác, cơ sở mới lập hóa đơn theo quy định trên. Hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác ghi :

Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm : giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có).

Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT ghi theo thông báo nộp thuế của cơ quan Hải quan.

Tổng cộng tiền thanh toán (=a+b).

Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác lập hóa đơn GTGT riêng để tính tiền hoa hồng ủy thác nhập khẩu.

Xem thêm: Mẹo vặt thường ngày

Xem thêm: http://kynanggiaotiep.com/nghe-thuat-mua-hang.html

Tìm việc làm lái xe tải tại TPHCM

Lợi thế tuyệt đối của vua xe tải Dongfeng L315 17t85

Mua xe tải DAEWOO cũ giá rẻ


Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác, Hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác
Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác, Hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác