[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu, áp dụng tỷ giá đã tính theo Tờ khai nhập khẩu?

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:08 GMT+7

 Xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu, áp dụng tỷ giá đã tính theo Tờ khai nhập khẩu?

Ke-toan-hang-nhap-uy-thac

- Theo hướng dẫn tại Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có nêu : Khi xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu ghi :

Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có)

- Thuế suất thuế GTGT va tiền thuế GTGT ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu.

Vậy cho chúng tôi được hỏi:

1/Trường hợp khi Công ty chúng tôi xuất trả hàng ủy thác (không phải bán hàng) bằng ngoại tệ qui đổi ra đồng VND có sử dụng tỷ giá theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng được thể hiện trên tờ khai hải quan của chứng từ nhập khẩu đầu vào để xuất trả hàng cho Công ty bạn có đúng không ?

2/Trường hợp phải xuất theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng của ngày trả hàng ủy thác thì phát sinh chênh lệch giữa giá trị nhập hàng và giá trị trị xuất hàng ra (tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày nhập và ngày xuất khác nhau), khoản chệnh lệch này được hạch toán như thế nào ? Vì đây là hàng ủy thác, không phát sinh lãi lỗ trên giá trị tiền hàng, đơn vị nhập khẩu ủy thác chỉ được hưởng phần hoa hồng ủy thác hạch toán vào doanh thu.

Trả lời:

Bạn đã hiểu và làm đúng quy định pháp luật (tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng tại ngày lập tờ khai hàng nhập)

Riêng việc hạch toán kế toán, đề nghị Bạn tham khảo Chế độ kế toán hiện hành để áp dụng.

Xem thêm: Bài viết nên xem

Xem thêm: http://hangnhapmienthue.com/trai-nghiem-mua-sam.html

Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác
Tags: Kế toán hàng nhập ủy thác, Hướng dẫn kế toán hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kế toán hàng nhập ủy thác, Hạch toán nhập khẩu ủy thác, Thủ tục hàng nhập ủy thác, Phương pháp kế toán hàng nhập ủy thác
NhapKhauUyThac.com / Kế toán hàng nhập ủy thác