[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác?
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác?
Việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác? Tại điểm 5.2, mục IV, phần B thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Bài tập kế toán hàng nhập ủy thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Bài tập kế toán hàng nhập ủy thác
Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể học nâng cao nghiệp vụ kế toán. Nhapkhauuythac xin chia sẻ 1 số bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu, cách tính thuế xuất khập khẩu hàng hóa, dịch vụ, ủy thác có lời giải chi tiết: Cách tính thuế: a....
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại
Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại Khi một cá nhân, tổ chức hay pháp nhân không thể thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa vì một lý do nào đó thì họ vẫn có thể thông qua một thương nhân có năng lực nhằm ủy thác việc mua bán này. Uỷ thác mua bán hàng hoá theo quy định tại Luật...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu, áp dụng tỷ giá đã tính theo Tờ khai nhập khẩu?
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu, áp dụng tỷ giá đã tính theo Tờ khai nhập khẩu?
Xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu, áp dụng tỷ giá đã tính theo Tờ khai nhập khẩu? - Theo hướng dẫn tại Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có nêu : Khi xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu ghi : Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu theo giá...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán tại bên giao uỷ thác nhập khẩu
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán tại bên giao uỷ thác nhập khẩu
Phương pháp hạch toán tại bên giao uỷ thác nhập khẩu + Tài khoản kế toán sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác, kế toán tại đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu sử dụng các tài khoản cơ bản sau: – Tài khoản 331 (chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác) để theo dõi tình hình thanh toán với đơn vị...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Nơi làm thủ tục HQ cho hàng nhập ủy thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Nơi làm thủ tục HQ cho hàng nhập ủy thác
Theo quy định tại Thông tư 79 thì nhà thầu XD có thể NK thiết bị phục vụ dự án ưu đãi đầu tư miễn thuế theo 2 hình thức: nhập khẩu ủy thác hoặc nhập khẩu theo tư cách là nhà thầu XD cho dự án. Tuy nhiên, để được hưởng ĐK ưu đãi về thuế NK cho dự án, trong các hợp đồng ủy thác hoặc hợp đồng cung cấp...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn về việc lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn về việc lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK
Cục thuế tỉnh Lào Cai nhận được công văn số 207/TCKT ngày 29/12/2010 của Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư thiết bị đường sắt về việc lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK. Vấn đề này, Cục thuế Tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau: Căn cứ vào điểm 2.2 Mục IV Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hạch toán nhập khẩu ủy thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hạch toán nhập khẩu ủy thác
Hạch toán nhập khẩu ủy thác 1. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa tại bên nhận ủy thác nhập khẩu.- Khi nhận trước tiền của bên giao uỷ thác nhập khẩu, kế toán ghi:Nợ TK 111, 112 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.( chi tiết đ/v giao ủy thác nhập khẩu)Nếu nhận bằng ngoại tệ, phải đồng thời...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu ủy thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu ủy thác
Hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu ủy thác A. Kế toán tại đơn vị uỷ thác nhập khẩu1.Khi trả trước một khoản tiền uỷ thác mua hàng theo hợp đồng uỷ thác nhập khẩucho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu mở LC,..., căn cứ các chứng từ liên quan,ghi:NợTK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan
Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan. Điểm 2.2, Phụ lục 4, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn như sau:...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác 1. Chứng từ kế toán sử dụngTheo chế độ hiện hành, bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu thực hiện dịch vụ nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá,...