[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác?
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác?
Việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác? Tại điểm 5.2, mục IV, phần B thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số...
Những vấn đề cần hỏi về nhập khẩu ủy thác
Những vấn đề cần hỏi về nhập khẩu ủy thác
Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu. Nói cách khác, đây là hình thức nhập khẩu hàng qua trung gian. Tại sao cần nhập khẩu ủy thác?Các doanh nghiệp (thương nhân) của Việt Nam đều...
Lưu ý đối với hoạt động ủy thác nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa
Lưu ý đối với hoạt động ủy thác nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa
Uỷ thác xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá là hoạt động thường xảy ra tranh chấp giữa bên uỷ thác và bên nhận uỷ thác. Doanh nghiệp cần lưu ý khi thoả thuận hợp đồng, lựa chọn đối tác và một số trường hợp phát sinh để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Lưu ý đối với hoạt động ủy thác nhập khẩu, xuất...
Ủy thác nhập khẩu
Ủy thác nhập khẩu
Ủy thác nhập khẩu và những điều cần biết 1/ Ủy thác nhập khẩu là gì? Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu. Nói cách khác, đây là hình thức nhập khẩu hàng qua trung gian. 2/ Tại...
Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan
Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan
Điểm 2.2, Phụ lục 4, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn như sau:'2.2. Tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu là đối tượng nộp thuế GTGT theo...
Làm gì để tránh tranh chấp trong hoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa?
Làm gì để tránh tranh chấp trong hoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa?
Uỷ thác xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá là hoạt động thường xảy ra tranh chấp giữa bên uỷ thác và bên nhận uỷ thác. Doanh nghiệp cần lưu ý khi thoả thuận hợp đồng, lựa chọn đối tác và một số trường hợp phát sinh để bảo vệ quyền lợi của chính mìnhHoạt động ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (sau...
Khái quát chung về hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác
Khái quát chung về hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác
Khái niệm hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác Khái niệm về xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các pháp nhân trong nướcđã được bộ thương mại quy định cụ thể trong Thông tư số18/TT – BTM của Bộ trưởng Bộ thương mại ký ngày 28/8/1998 ban hành qui chế xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các pháp nhân trong nước như...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu
Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu Sau khi hàng hóa ủy thác xuất khẩu đã thực xuất và có xác nhận của Hải quan, doanh nghiệp ủy thác xuất hàng cần lập hoá đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT, đồng thời giao liên 02 của hóa đơn cho doanh nghiệp nhận ủy thác.Công văn 2416/BTC-TCT ngày...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Bài tập kế toán hàng nhập ủy thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Bài tập kế toán hàng nhập ủy thác
Với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể học nâng cao nghiệp vụ kế toán. Nhapkhauuythac xin chia sẻ 1 số bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu, cách tính thuế xuất khập khẩu hàng hóa, dịch vụ, ủy thác có lời giải chi tiết: Cách tính thuế: a....
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Danh mục miễn thuế nhập khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Danh mục miễn thuế nhập khẩu
Danh mục miễn thuế nhập khẩu Câu hỏi: Liên quan đến dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tại tỉnh Bình Thuận, chủ đầu tư là tập đoàn điện lực EVN, Nhà thầu chính EPC là Cty Doosan Heavy Industries & Construction Hàn Quốc. Dự án này là nhập khẩu,xây dựng tạo tài sản cố định. Và chủ đầu tư EVN được...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Phân loại nhập khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Phân loại nhập khẩu
Dưới đây là một số loại hình nhập khẩu cơ bản và phổ biến nhất: Nhập khẩu trực tiếp.Theo cách thức này, bên mua và bên bán trực tiếp giao dịch với nhau, việc mua và việc bán không ràng buộc nhau. Bên mua có thể chỉ mua mà không bán, bên bán có thể chỉ bán mà không mua. Hoạt động chủ yếu là doanh...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán tại bên nhận uỷ thác nhập khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán tại bên nhận uỷ thác nhập khẩu
Phương pháp hạch toán tại bên nhận uỷ thác nhập khẩu + Tài khoản kế toán sử dụng Đối với nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác, bên nhận uỷ thác là bên có trách nhiệm thực hiện đúng theo cả 2 hợp đồng: – Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu được ký kết với bên giao uỷ thác. Theo hợp đồng này, bên nhận uỷ thác có...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu
Về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu Công văn số 4746/TCT-KK ngày 28/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào Theo Công văn này, bên nhận ủy thác nhập khẩu không ghi tên đơn vị ủy thác nhập khẩu vào chỉ tiêu ô số 3 trên Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu là...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Nhận ủy thác nhập khẩu, kê khai thuế GTGT như thế nào?
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Nhận ủy thác nhập khẩu, kê khai thuế GTGT như thế nào?
Xin hỏi về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ. Tại công ty chúng tôi có phát sinh hóa đơn không chịu thuế GTGT đầu ra. Đây là những hóa đơn phát cho những lô hàng vật liệu nổ dùng trong lĩnh vực dầu khí được khách hàng ủy thác nhập khẩu để thực hiện dịch vụ. Vì là xuất trả hàng...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Kê khai và tính thuế GTGT trên tiền thù lao ủy thác được hưởng
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Kê khai và tính thuế GTGT trên tiền thù lao ủy thác được hưởng
Công ty có ký hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu với các Công ty khác. Trong hợp đồng nhận ủy thác có ghi rõ bên ủy thác sẽ thanh toán lại cho bên ủy thác tất cả các khoản chi phí phát sinh mà bên nhận ủy thác chi hộ. Xin hỏi khi Công ty xuất hóa đơn cho bên ủy thác đối với các khoản chi phí chi hộ...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng
Người nộp thuế nhận xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác (trong trường hợp hợp đồng ủy thác không có nội dung ủy thác về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT thay cho đối tượng ủy thác) nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại
Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa trong thương mại Khi một cá nhân, tổ chức hay pháp nhân không thể thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa vì một lý do nào đó thì họ vẫn có thể thông qua một thương nhân có năng lực nhằm ủy thác việc mua bán này. Uỷ thác mua bán hàng hoá theo quy định tại Luật...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu, áp dụng tỷ giá đã tính theo Tờ khai nhập khẩu?
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu, áp dụng tỷ giá đã tính theo Tờ khai nhập khẩu?
Xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu, áp dụng tỷ giá đã tính theo Tờ khai nhập khẩu? - Theo hướng dẫn tại Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có nêu : Khi xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu ghi : Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu theo giá...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán tại bên giao uỷ thác nhập khẩu
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán tại bên giao uỷ thác nhập khẩu
Phương pháp hạch toán tại bên giao uỷ thác nhập khẩu + Tài khoản kế toán sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác, kế toán tại đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu sử dụng các tài khoản cơ bản sau: – Tài khoản 331 (chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác) để theo dõi tình hình thanh toán với đơn vị...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Nơi làm thủ tục HQ cho hàng nhập ủy thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Nơi làm thủ tục HQ cho hàng nhập ủy thác
Theo quy định tại Thông tư 79 thì nhà thầu XD có thể NK thiết bị phục vụ dự án ưu đãi đầu tư miễn thuế theo 2 hình thức: nhập khẩu ủy thác hoặc nhập khẩu theo tư cách là nhà thầu XD cho dự án. Tuy nhiên, để được hưởng ĐK ưu đãi về thuế NK cho dự án, trong các hợp đồng ủy thác hoặc hợp đồng cung cấp...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn về việc lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn về việc lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK
Cục thuế tỉnh Lào Cai nhận được công văn số 207/TCKT ngày 29/12/2010 của Chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư thiết bị đường sắt về việc lập hoá đơn GTGT đối với hàng uỷ thác XNK. Vấn đề này, Cục thuế Tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau: Căn cứ vào điểm 2.2 Mục IV Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hạch toán nhập khẩu ủy thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hạch toán nhập khẩu ủy thác
Hạch toán nhập khẩu ủy thác 1. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa tại bên nhận ủy thác nhập khẩu.- Khi nhận trước tiền của bên giao uỷ thác nhập khẩu, kế toán ghi:Nợ TK 111, 112 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.( chi tiết đ/v giao ủy thác nhập khẩu)Nếu nhận bằng ngoại tệ, phải đồng thời...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu ủy thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu ủy thác
Hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu ủy thác A. Kế toán tại đơn vị uỷ thác nhập khẩu1.Khi trả trước một khoản tiền uỷ thác mua hàng theo hợp đồng uỷ thác nhập khẩucho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu mở LC,..., căn cứ các chứng từ liên quan,ghi:NợTK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan
Xuất hóa đơn trả hàng nhập khẩu ủy thác và các khoản phí liên quan. Điểm 2.2, Phụ lục 4, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn như sau:...
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
[Kế toán hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác 1. Chứng từ kế toán sử dụngTheo chế độ hiện hành, bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu thực hiện dịch vụ nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá,...
[Hàng nhập ủy thác] – Thủ tục nhập khẩu lô hàng ủy thác?
[Hàng nhập ủy thác] – Thủ tục nhập khẩu lô hàng ủy thác?
Tôi muốn hỏi, trong trường hợp nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, muốn ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu một số mặt hàng trong gói thầu cho công ty tôi tại Việt nam thì thủ tục cần những gì để nhập khẩu được lô hàng ủy thác? Trả lời: Căn cứ Điều 17, Điều 18 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày...
[Hàng nhập ủy thác] – Xuất nhập khẩu Uỷ thác giữa các doanh nghiệp trong nước
[Hàng nhập ủy thác] – Xuất nhập khẩu Uỷ thác giữa các doanh nghiệp trong nước
Uỷ thác mua bán hàng hoá là việc mà theo đó bên được uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận phí uỷ thác. Bên được uỷ thác mua bán hàng hoá là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác...
[Hàng nhập ủy thác] – Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu
[Hàng nhập ủy thác] – Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu
Ủy thác nhập khẩu là việc một công ty có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ký kết hợp đồng ủy thác cho một công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa theo yêu cầu: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG UỶ THÁC NHẬP KHẨU Hợp đồng số...
[Hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua ủy thác
[Hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua ủy thác
Ký hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác, đơn vị nhận ủy thác xuất hóa đơn trả hàng với giá trị hàng hóa theo tỷ giá tính thuế trên tờ khai. Công ty tôi có ký Hợp đồng ủy thác với Công ty TNHH XNK khác (là đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác). Hợp đồng ủy thác là USD, có quy ra VNĐ (theo tỷ giá tạm tính)....
[Hàng nhập ủy thác] – Thủ tục nhập khẩu hàng hóa
[Hàng nhập ủy thác] – Thủ tục nhập khẩu hàng hóa
Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực khá rộng nên khó có thể gói gọn trong nội dung một bài viết. Để đơn giản, tôi sẽ chỉ nói tóm tắt về cách thức làm thủ tục để nhập khẩu một lô hàng, theo điều kiện nhập kinh doanh. Với những loại hình khác như nhập gia công, sản xuất xuất khẩu, đầu tư, tạm nhập tái...
[ Trang trước ] 1 2