[Thuế hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu
Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu Sau khi hàng hóa ủy thác xuất khẩu đã thực xuất và có xác nhận của Hải quan, doanh nghiệp ủy thác xuất hàng cần lập hoá đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT, đồng thời giao liên 02 của hóa đơn cho doanh nghiệp nhận ủy thác.Công văn 2416/BTC-TCT ngày...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Danh mục miễn thuế nhập khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Danh mục miễn thuế nhập khẩu
Danh mục miễn thuế nhập khẩu Câu hỏi: Liên quan đến dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tại tỉnh Bình Thuận, chủ đầu tư là tập đoàn điện lực EVN, Nhà thầu chính EPC là Cty Doosan Heavy Industries & Construction Hàn Quốc. Dự án này là nhập khẩu,xây dựng tạo tài sản cố định. Và chủ đầu tư EVN được...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Phân loại nhập khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Phân loại nhập khẩu
Dưới đây là một số loại hình nhập khẩu cơ bản và phổ biến nhất: Nhập khẩu trực tiếp.Theo cách thức này, bên mua và bên bán trực tiếp giao dịch với nhau, việc mua và việc bán không ràng buộc nhau. Bên mua có thể chỉ mua mà không bán, bên bán có thể chỉ bán mà không mua. Hoạt động chủ yếu là doanh...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán tại bên nhận uỷ thác nhập khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Phương pháp hạch toán tại bên nhận uỷ thác nhập khẩu
Phương pháp hạch toán tại bên nhận uỷ thác nhập khẩu + Tài khoản kế toán sử dụng Đối với nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác, bên nhận uỷ thác là bên có trách nhiệm thực hiện đúng theo cả 2 hợp đồng: – Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu được ký kết với bên giao uỷ thác. Theo hợp đồng này, bên nhận uỷ thác có...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu
Về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu Công văn số 4746/TCT-KK ngày 28/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào Theo Công văn này, bên nhận ủy thác nhập khẩu không ghi tên đơn vị ủy thác nhập khẩu vào chỉ tiêu ô số 3 trên Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu là...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Nhận ủy thác nhập khẩu, kê khai thuế GTGT như thế nào?
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Nhận ủy thác nhập khẩu, kê khai thuế GTGT như thế nào?
Xin hỏi về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ. Tại công ty chúng tôi có phát sinh hóa đơn không chịu thuế GTGT đầu ra. Đây là những hóa đơn phát cho những lô hàng vật liệu nổ dùng trong lĩnh vực dầu khí được khách hàng ủy thác nhập khẩu để thực hiện dịch vụ. Vì là xuất trả hàng...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Kê khai và tính thuế GTGT trên tiền thù lao ủy thác được hưởng
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Kê khai và tính thuế GTGT trên tiền thù lao ủy thác được hưởng
Công ty có ký hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu với các Công ty khác. Trong hợp đồng nhận ủy thác có ghi rõ bên ủy thác sẽ thanh toán lại cho bên ủy thác tất cả các khoản chi phí phát sinh mà bên nhận ủy thác chi hộ. Xin hỏi khi Công ty xuất hóa đơn cho bên ủy thác đối với các khoản chi phí chi hộ...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng
Người nộp thuế nhận xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác (trong trường hợp hợp đồng ủy thác không có nội dung ủy thác về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT thay cho đối tượng ủy thác) nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối...
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Lập hóa đơn đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu được quy định như thế nào?
[Thuế hàng nhập ủy thác] – Lập hóa đơn đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu được quy định như thế nào?
Lập hóa đơn đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu được quy định như thế nào? > Quà tặng sinh nhật, Quà sinh nhật độc, Quà sinh nhật DIY, Thiết kế in ấn quà tặng Tại công văn số 3899/TCT-CS ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 34/LS-CV ngày 11/5/2009 của Công ty Cổ phần Long...