[Hàng nhập ủy thác] – Thủ tục nhập khẩu lô hàng ủy thác?
[Hàng nhập ủy thác] – Thủ tục nhập khẩu lô hàng ủy thác?
Tôi muốn hỏi, trong trường hợp nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, muốn ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu một số mặt hàng trong gói thầu cho công ty tôi tại Việt nam thì thủ tục cần những gì để nhập khẩu được lô hàng ủy thác? Trả lời: Căn cứ Điều 17, Điều 18 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày...
[Hàng nhập ủy thác] – Xuất nhập khẩu Uỷ thác giữa các doanh nghiệp trong nước
[Hàng nhập ủy thác] – Xuất nhập khẩu Uỷ thác giữa các doanh nghiệp trong nước
Uỷ thác mua bán hàng hoá là việc mà theo đó bên được uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận phí uỷ thác. Bên được uỷ thác mua bán hàng hoá là doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác...
[Hàng nhập ủy thác] – Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu
[Hàng nhập ủy thác] – Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu
Ủy thác nhập khẩu là việc một công ty có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ký kết hợp đồng ủy thác cho một công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa theo yêu cầu: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG UỶ THÁC NHẬP KHẨU Hợp đồng số...
[Hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua ủy thác
[Hàng nhập ủy thác] – Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua ủy thác
Ký hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác, đơn vị nhận ủy thác xuất hóa đơn trả hàng với giá trị hàng hóa theo tỷ giá tính thuế trên tờ khai. Công ty tôi có ký Hợp đồng ủy thác với Công ty TNHH XNK khác (là đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác). Hợp đồng ủy thác là USD, có quy ra VNĐ (theo tỷ giá tạm tính)....
[Hàng nhập ủy thác] – Thủ tục nhập khẩu hàng hóa
[Hàng nhập ủy thác] – Thủ tục nhập khẩu hàng hóa
Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực khá rộng nên khó có thể gói gọn trong nội dung một bài viết. Để đơn giản, tôi sẽ chỉ nói tóm tắt về cách thức làm thủ tục để nhập khẩu một lô hàng, theo điều kiện nhập kinh doanh. Với những loại hình khác như nhập gia công, sản xuất xuất khẩu, đầu tư, tạm nhập tái...
[Hàng nhập ủy thác] – Thuế VAT trong ủy thác nhập khẩu
[Hàng nhập ủy thác] – Thuế VAT trong ủy thác nhập khẩu
Có 2 khoản thuế VAT liên quan đến hoạt động ủy thác nhập khẩu này - Thuế VAT cho phí dịch vụ ủy thác: mức 10% bình thường giống như các dịch vụ khác. - Thuế VAT hàng nhập khẩu Khi trả hàng uỷ thác nhập khẩu, bên nhận uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT: Căn cứ vào hoá đơn nhập khẩu, tờ khai hải quan và...
[Hàng nhập ủy thác] – Hợp đồng nhập khẩu ủy thác gồm những gì?
[Hàng nhập ủy thác] – Hợp đồng nhập khẩu ủy thác gồm những gì?
Cơ bản đây cũng là một loại hợp đồng dịch vụ, nên sẽ bao gồm những điều khoản chính quy định về: thông tin dịch vụ, mức phí, quyền và trách nhiệm các bên, thanh toán … Hợp đồng ủy thác này có liên hệ mật thiết với hợp đồng nhập khẩu. Hơn thế nữa, nhiều nội dung phải trùng khớp nhau để tránh xảy ra...