[Thuế hàng nhập ủy thác] – Danh mục miễn thuế nhập khẩu

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:08 GMT+7

Danh mục miễn thuế nhập khẩu

Thue-hang-nhap-uy-thac

Câu hỏi:

Liên quan đến dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tại tỉnh Bình Thuận, chủ đầu tư là tập đoàn điện lực EVN, Nhà thầu chính EPC là Cty Doosan Heavy Industries & Construction Hàn Quốc. Dự án này là nhập khẩu,xây dựng tạo tài sản cố định. Và chủ đầu tư EVN được miễn thuế nhập khẩu, chủ đầu tư EVN đứng trên tờ khai nhập khẩu và đăng ký danh mục miễn thuế. Theo Khoản 2 điều 101, TT128/2013/TT-BTC, có đề cập nếu chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu thì nhà thầu chính, hoặc nhà thầu phụ được phép sử dụng danh mục miễn thuế nhập khẩu. Như vậy Cty Doosan Hàn Quốc ký hợp đồng với Cty Doosan Việt Nam. Vậy tôi muốn biết Cty Doosan Việt Nam, với tư cách là nhà thầu phụ của dự án này, khi nhập khẩu nguyên vật liệu, bán thành phẩm thì có được dùng danh mục miễn thuế và được miễn thuế nhập khẩu không? - Nếu có chúng tôi cần những tài liệu hoặc chứng từ gì để xuất trình cho các bộ ban ngành?

Trả lời:

Căn cứ điểm b khoản 22 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp miễn thuế NK gồm: “Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hoá (giá cung cấp hàng hoá theo hợp đồng uỷ thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại từ khoản 7 đến khoản 18 Điều này thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, trúng thầu.”

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Người đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế: tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án, chủ cơ sở đóng tàu,…) là người đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế (theo mẫu số 07/DMHHNKMT/2013 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này). Việc đăng ký Danh mục được thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hoá miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ hoặc Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu, Công ty cho thuê tài chính sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã đăng ký với cơ quan hải quan.”

Do đó, nhà thầu phụ trúng thầu cung cấp MMTB cho dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tại tỉnh Bình Thuận nếu số MMTB này thuộc đối tượng miễn thuế NK thì nhà thầu phụ cung cấp số MMTB này nhập khẩu từ nước ngoài cũng sẽ được miễn thuế NK theo quy định và Công ty sẽ dùng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã đăng ký với cơ quan hải quan khi làm thủ tục NK.

(Lưu ý: giá cung cấp hàng hoá theo hợp đồng uỷ thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu).

Căn cứ điểm đ.3.1 và đ.3.2 khoản 1 Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ nhập khẩu như sau: “đ.3.1) Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hoá, trong đó có quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hoá không bao gồm thuế xuất khẩu (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu xuất khẩu); hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hàng hoá, trong đó có quy định giá cung cấp theo hợp đồng uỷ thác không bao gồm thuế xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu): nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính trong lần xuất khẩu đầu tiên tại Chi cục hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu để đối chiếu;

đ.3.2) Giấy tờ khác chứng minh hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính;”

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Bình Thuận để được hướng dẫn chi tiết các thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Xem thêm: Mua sắm hiệu quả

Xem thêm: http://cugiare.com/kinh-nghiem-can-biet.html

Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác
Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác