[Thuế hàng nhập ủy thác] – Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:08 GMT+7

Về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu

Thue-hang-nhap-uy-thac

Công văn số 4746/TCT-KK ngày 28/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Theo Công văn này, bên nhận ủy thác nhập khẩu không ghi tên đơn vị ủy thác nhập khẩu vào chỉ tiêu ô số 3 trên Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu là không đúng với quy định về khai hải quan.

Xem thêm: Mua sắm tiết kiệm

Xem thêm: http://chothuetrangsuccuoi.com/tri-thuc-tre.html

Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác
Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng ủy thác nhập khẩu
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác