[Thuế hàng nhập ủy thác] – Nhận ủy thác nhập khẩu, kê khai thuế GTGT như thế nào?

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:08 GMT+7

Xin hỏi về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ.

Thue-hang-nhap-uy-thac

Tại công ty chúng tôi có phát sinh hóa đơn không chịu thuế GTGT đầu ra. Đây là những hóa đơn phát cho những lô hàng vật liệu nổ dùng trong lĩnh vực dầu khí được khách hàng ủy thác nhập khẩu để thực hiện dịch vụ. Vì là xuất trả hàng cho đơn vị ủy thác nên trên hóa đơn thể hiện là hàng hóa không chịu thuế GTGT đúng với mức thuế GTGT khi nhập khẩu. Giá trị của những hóa đơn này đúng với giá trị lô hàng nhập khẩu. Phần phí quản lý hợp đồng của những lô hàng này được phát bằng hóa đơn khác với thuế suất GTGT là 10%.

Vậy khi lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng đơn vị chúng tôi có phải phân bổ thuế GTGT đầu vào của những hóa đơn thuộc chi phí quản lý cho phần doanh thu không chịu thuế hay không?

Trả lời:

Cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu hàng hoá uỷ thác cho các cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận uỷ thác lập chứng từ theo quy định tại điểm 2.2, mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1 ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp vừa có hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động động không chịu thuế GTGT thì phải theo dõi hạch toán riêng thuế GTGT đượng khấu trừ. Trường hợp Công ty không hạch toán được riêng thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được phân bổ tương ứng với tỷ lệ doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu bán hàng phát sinh trong kỳ.

Xem thêm: Mẹo vặt mỗi ngày

Xem thêm: http://chothuenutrang.com/kien-thuc-thuong-thuc.html

Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác, Nhận ủy thác nhập khẩu, kê khai thuế GTGT như thế nào
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác
Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác, Nhận ủy thác nhập khẩu, kê khai thuế GTGT như thế nào
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác