[Thuế hàng nhập ủy thác] – Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:09 GMT+7

Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu

Thue-hang-nhap-uy-thac

Sau khi hàng hóa ủy thác xuất khẩu đã thực xuất và có xác nhận của Hải quan, doanh nghiệp ủy thác xuất hàng cần lập hoá đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT, đồng thời giao liên 02 của hóa đơn cho doanh nghiệp nhận ủy thác.

Công văn 2416/BTC-TCT ngày 27/02/2010 của TCT.

Xem thêm: Quảng cáo từ khóa

Xem thêm: http://dongkhungtranh.com/blog-hay.html

Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác, Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác
Tags: Thuế hàng nhập ủy thác, Thuế nhập ủy thác, Hướng dẫn kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Kinh nghiệm kê khai thuế hàng nhập ủy thác, Khấu trừ thuế hàng nhập ủy thác, Thuế GTGT hàng nhập ủy thác, Xuất hóa đơn cho hàng ủy thác xuất khẩu
NhapKhauUyThac.com / Thuế hàng nhập ủy thác